Phụ tá

Phụ tá

Giám đốc Đào tạo Hoa Đà Edu: Đào Thị Hạnh

Giám đốc Đào tạo Hoa Đà Edu: Đào Thị Hạnh

đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dưỡng sinh trị liệu đông y
Quản lí Đào Tạo: Hồ Thị Thùy Trang

Quản lí Đào Tạo: Hồ Thị Thùy Trang

Hiện đang công tác tại trung tâm quận 7 được hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dưỡng sinh trị liệu
Chuyên gia dưỡng sinh: Quản Lý Nguyễn Quỳnh Mơ

Chuyên gia dưỡng sinh: Quản Lý Nguyễn Quỳnh Mơ

Chuyên Gia Dưỡng SInh hiện đang công tác tại CN2 Quận 10 với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành dưỡng sinh đông y trị liệu
Chuyên Gia Dưỡng Sinh: Quản Lý Hồ Thị Trúc Ly

Chuyên Gia Dưỡng Sinh: Quản Lý Hồ Thị Trúc Ly

Hiện đang công tác tại CN1 quận 7 được hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dưỡng sinh trị liệu
Chuyên Gia Dưỡng Sinh: Quản Lý Phạm trang

Chuyên Gia Dưỡng Sinh: Quản Lý Phạm trang

Chuyên Gia Dưỡng SInh Đông Y hiện đang công tác tại CN2 Quận 10 với hơn 5 năm kinh nghiệm dương sinh đông y trị liệu
Chuyên gia dưỡng sinh: Quản Lý Nguyễn Ngọc Thảo Lan

Chuyên gia dưỡng sinh: Quản Lý Nguyễn Ngọc Thảo Lan

Hiện đang công tác tại Hoa Đà CN1 Quận 7 được hơn 5 năm
Trợ lý đào tạo: Trần Thị Trinh

Trợ lý đào tạo: Trần Thị Trinh

Hiện đang công tác tại CN1 quận 7 được hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành dưỡng sinh trị liệu
Trị Liệu Viên: Minh Huyền

Trị Liệu Viên: Minh Huyền

đã và đang công tác tại cơ sở 1 với hơn 2 năm kinh nghiệm trong ngành
Trị Liệu Viên:  Mai Huyền

Trị Liệu Viên: Mai Huyền

Đã và đang công tác tại cơ sở 1 với hơn 2 năm kinh nghiệm
Trị liệu viên: Cao Dũ Nhật Trường

Trị liệu viên: Cao Dũ Nhật Trường

Hiện đang công tác tại CN1 quận 7 được hơn 2 năm kinh nghiệm trong ngành dưỡng sinh trị liệu
Zalo